معرفی و نکات مهم در خصوص اختلال شخصیت:اختلال شخصیت اسکیزوتایپال

***ویکی پدیاآکسونپزشک خوبکلینیک روان پویشی آگاهسیمیاروممغز دانا***وعی اختلال شخصیت است که با ویژگی هایی همچون بدگمانی، ترس اجتماعی، علاقه به انزوای اجتماعی تفکر جادویی، عقاید منحصر به فرد، خطاهای ادراکی …

Read More

گزیده آیات قرآن/الجزء العاشر­_الجزء الحادی عشر_الجزء الثانی عشر

گزیده آیات قرآن/الجزء العاشر­_الجزء الحادی عشر_الجزء الثانی عشرمترجم:آیت الله صادقی تهرانی۱۸۳ -۲۴۱****سوره الأنفال****و خدا و پیامبرش را اطاعت کنید و با هم نزاع مکنید، که سست می‌شوید و آبرو (و …

Read More

یک روز وقتی کارمندان به اداره رسیدند، اطلاعیه بزرگی را در تابلواعلانات دیدند که روی آن نوشته شده بود:(( دیروز فردی که مانع پیشرفت شما در این اداره بود درگذشت!!. …

Read More